Yhtiömme toimii 16.9.2016 alkaen virallisena fi-verkkotunnusten välittäjänä.

EuroHammas! järjestelmästä

Eurohammas on moduulirakenteinen laskutus- ja tietohallintojärjestelmä. Järjestelmä perustuu nykyaikaiseen tietokantajärjestelmään ja se on suunniteltu erityisesti Windows-ympäristöön. Tässä ohjelmistotuotteessa - kuten kaikissa muissakin Rauma-Soft Oy:n tuotteissa - on alusta asti otettu huomioon käyttäjän tarpeet ja niinpä tämän ohjelmiston kehitystyössä onkin ollut mukana alan asiantuntijoita niin tietotekniikka- kuin hammaslääkäripuolen alueelta.

Ohjelmiston suunnittelussa on pyritty mahdollisimman helppokäyttöiseen käyttöliittymään sekä monipuolisiin haku- ja tulostustoimintoihin, jotta ohjelmiston päivittäinen käyttö olisi sujuvaa ja tehokasta. Ohjelmiston suunnittelussa on myös kiinnitetty huomiota tulosteisiin, sillä käytännön työssä tarvitaan usein erilaisia tulosteita ja raportteja. Myös eri näyttöjen visuaalisuuteen on kiinnitetty huomiota.

Tietosuojaan ja tietoturvaan on kiinnitetty erityishuomiota.

Järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot (ks. valikon/menun tiivistelmä tästä.)
 • Hoitotoimenpideiden kirjaus ja muu ylläpito ml. korttimaksun hyväksyminen
 • Laskujen tulostus (myös suoraan edellisestä kohdasta)
  • Lasku
  • Laskun kopio
  • Tyhjä laskulomake
  • Kelan lomake SV126
 • Laskun palautus joka reskontrasta tai Kelan tilityksestä
 • Myyntireskontra
 • Laskun merkitseminen maksetuksi
  • Manuaalinen
  • Pankin viitetiedososta
 • Viimeksi saadun käteissuorituksen poisto
 • Viitehaku
 • Potilastietojen ylläpito
 • Potilastietojen siirto ulkoiseen järjestelmään (esim. Digora)
 • Vakuutusyhtiötietojen ylläpito
 • Hoitokutsujen ylläpito sis. raportit ja tarratulosteet
 • Hoitomääräyksen tulostus (SV3)
 • Ohjepalkkioiden ja niiden ryhmien ylläpito
 • Ohjepalkkioiden %-korotus
 • Hinnaston tulostus
 • Kelan tilitysten ylläpito
 • Hinnaston tulostus
 • Varmistukset ulkoiselle tietovälineelle tai verkkoon
 • Vuositilastointi
 • Kelan taksapäivitys
 • Sairaskassatietojen ylläpito

Ohjelmisto ja laitteistovaatimukset

Ohjelmiston käyttöön riittää ns. perus-PC. Suoritustehoon vaikuttavat prosessorin, levy-yksikön ja keskusmuistin lisäksi muut koneessa olevat ohjelmat ja niiden mahdollinen yht'aikainen käyttö. Lisäksi tarvitaan A4-tulostin. Käyttöjärjestelmä voi olla Windows XP tai uudempi. Internetyhteys ei ole välttämätön, mutta on ylläpidon kannalta edullisempi. Tämä siksi, että suuri osa ylläpidosta voidaan hoitaa verkon yli.

Huomioi, että
 • Laitteistoa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota muiden, esim. rtg-kuvien katseluun tarvittavien ohjelmien vaatimuksiin
 • Tietomäärän kasvaessa laitteiston ns. pullonkaulat tulevat nopeasti esiin: kannattaa valita nopea levy-yksikkö
 • Jos laite on yhdistetty internettiin, on palomuuri välttämätön ja yhteys pidetään päällä vain tarvittaessa
 • Turvallisuussyistä laite kannattaa sulkea esim. lounastaukojen ajaksi

Hinnoittelu (ALV 24%)

 • Käyttäjälisenssi, järjestelmän asennus ja perustaminen 2835,40 €. Tämä on kertaluonteinen maksu
 • Ohjelmiston käyttömaksu on 263,30 € / vuosi: sisältää päivitykset ja asennuksen verkon yli
 • Valinnainen kuukausivarmistusmaksu 72,50 € / vuosi (ohjelmisto sisältää mahdollisuuden myös itsetehtävään varmistukseen)
 • Asennuskäynti tuntitaksan mukaan